ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού

Εαρινό εξάμηνο | Ακαδημαϊκό έτος: 2019 - 2020

Κινητική Αρχιτεκτονική και Διαδραστικά Περιβάλλοντα (B)

Ματθαίος Παπαβασιλείου - Αναπληρωτής καθηγητής (Συντονιστής)

Ο όρος «κινητική αρχιτεκτονική» αναφέρεται στη δυνατότητα που ενσωματώνεται στα κτήρια προκειμένου να επιτρέπουν σε τμήματα τους να κινούνται χωρίς να μειώνεται η συνολική δομική ακεραιότητά τους. Φαινομενικά έρχεται σε αντίθεση με την πεποίθηση ότι η μορφή και η δομή του κτηρίου οφείλει να υποδηλώνει σταθερότητα, ανθεκτικότητα και ακινησία. Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό παρόλα αυτά, η έννοια της «κίνησης» συχνά χρησιμοποιείται ως αφηρημένη θεωρητική συνθήκη που συνεπάγεται σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος και συμβάλλει δημιουργικά στην αρχιτεκτονική σύνθεση. ‘Εννοιες όπως «παραμόρφωση», «παρά-θεση», «υπέρ-θεση», «απουσία», «διαταραχή» και «επανάληψη», χρησιμοποιούνται κατά κόρον προκειμένου να εκφράσουν τη θεωρητική κίνηση και τη χρονική αλλαγή. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες λόγω της εξέλιξης στους τομείς της μηχανικής, της ηλεκτρονικής και της ρομποτικής υλοποιήθηκαν χωρικά περιβάλλοντα που είναι εφοδιασμένα με δυνατότητες κίνησης που ενισχύουν τις αισθητηριακές ιδιότητες τους και τα καθιστούν ικανά να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες. Το μάθημα θα εξελιχθεί μέσα από εβδομαδιαία θεματικά σεμινάρια, υπό τη μορφή διαλέξεων και παρουσιάσεων οπτικοακουστικού υλικού, στα οποία θα παρουσιάζονται, θα διερευνώνται και θα αξιολογούνται τα σχετικά εννοιολογικά εργαλεία του κινητικού σχεδιασμού. Κεντρική επιδίωξη του μαθήματος είναι να σχεδιασθεί από κάθε φοιτήτρια-φοιτητή μια πειραματική χωρική διάταξη, όπου η κίνηση θα αποτελεί ουσιαστικό μέρος του προγράμματος. Μέσω της χρήσης αισθητήρων (sensors), ενεργοποιητών (actuators) και μικροελεγκτών (micro-controllers), η ελεγχόμενη κίνηση μπορεί να προβλεφθεί, να ενσωματωθεί και να εφαρμοστεί πάνω ή μέσα στα χωρικά περιβάλλοντα. Η κατασκευή του κινητικού χωρικού μοντέλου θα ενσωματώνει τεχνολογίες ρομποτικής αξιοποιώντας την διάχυση και υποστήριξη των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία που παρέχει το διαδίκτυο. Στο μάθημα δίνεται έμφαση στον διεπιστημονικό χαρακτήρα των «κινητικών και διαδραστικών περιβαλλόντων» που ενσωματώνουν στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό τουλάχιστον στοιχεία Μηχανικής, Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ »