Εγκύκλιος “Διγαλάκη”:Οι πανεπιστημιακοί είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στο διαδίκτυο τις παραδόσεις – σημειώσεις κάθε μαθήματος