ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
Τομέας: Τ1 - Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΝ ΜΑΤΘΑΙΟ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αναπληρωτή Καθηγητή ΣΑΜ ΕΜΠ

Παρ' όλο τον σκεπτικισμό για την ασυμβατότητα της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας με τον εργαστηριακό χαρακτήρα του μαθήματος της αρχιτεκτονικής σύνθεσης επιχειρείται μια προσαρμογή της διδασκαλίας των μαθημάτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας που επιβάλλει ο κοινωνικός αποκλεισμός λόγω του κορωνοϊού Covid-19. Ο παρών ιστότοπος επιχειρεί να συγκροτήσει την ασύγχρονη επικοινωνία για τα μαθήματα που αναφέρονται παρακάτω και τα οποία διεξάγονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής Αρχιτεκτόνων χρησιμοποιώντας το λογισμικό Cisco Webex.[ https://www.webex.com/] .